Utbildningar


FOKUS: ATT SKAPA BETEENDEFÖRÄNDRINGAR SOM VERKLIGEN GÖR SKILLNAD FÖR SÅVÄL INDIVIDEN SOM FÖR TEAMET OCH ORGANISATIONEN.

Med utgångspunkt i hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar den behöver för att vi både ska kunna må och prestera vårt allra bästa lär jag ut konkreta tekniker, verktyg och strategier som är enkla att få in i en intensiv vardag. För det är ju bara då de skapar någon skillnad – när de verkligen används.

Jag erbjuder utbildningar för team och ledningsgrupper med olika upplägg samt utbildningar i form a e-learning.

Mina mest populära utbildningar:

Hållbar prestation

Hållbart ledarskap (i samarbete med Mindworkout AB)

Stressa Smart

Arbeta Smart

Workshop: Social miljö