Chefsutbildningar Stressa Smart


– för framgångsrikt ledarskap och harmoniska team

Målgrupp: personer i ledande positioner. Grupper på ca 3-12 personer.

 

Stressa Smart – som ledare och som team

I denna utbildning utgår vi från dig som ledare. Hur kan du göra för att hantera din egen stress på ett effektivt sätt? Hur kan du känna av den allmänna stressnivån i teamet? Hur kan du – i tid – identifiera när en medarbetare har för hög stress och behöver extra stöttning? Och framför allt, hur kan du skapa ett långsiktigt och framgångsrikt klimat i teamet? Ett klimat där varje medarbetare kan hålla stressen på en lagom, stimulerande och stärkande nivå?

Resultat:

Ledare som har kontroll över sin egen stress, har koll på stressnivån hos sina medarbetare och som kan stötta medarbetare och kollegor i stressrelaterade frågor. Detta resulterar i team som presterar bättre, är mer effektiva och samtidigt mår bättre både fysiskt och mentalt.

Upplägg: 1-2 dagar alternativt 3 tillfällen à 3h eller 5 tillfällen à 2h.