Utbildningar


FOKUS: ATT SKAPA BETEENDEFÖRÄNDRINGAR SOM VERKLIGEN GÖR SKILLNAD FÖR SÅVÄL INDIVIDEN SOM FÖR TEAMET OCH ORGANISATIONEN.

Med utgångspunkt i hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar den behöver för att vi både ska kunna må och prestera vårt allra bästa lär jag ut konkreta tekniker, verktyg och strategier.

Jag erbjuder utbildningar för team och ledningsgrupper med olika upplägg samt digitala utbildningar i videoformat med interaktiv uppföljning.

Mina mest populära utbildningar:

  • Hållbar prestation

  • Hållbart ledarskap (i samarbete med Mindworkout AB)

  • Stressa Smart

  • Hjärnan och mänskliga beteenden

  • Hjärnsmart