Stressa Smart på strategisk nivå


TA ETT HELHETSGREPP KRING STRESSFRÅGAN

Jag hjälper er att skapa en helhetsbild genom att kartlägga stressen och att identifiera vad det är som skapar stress hos era medarbetare. Utifrån detta hjälper jag er sedan att identifiera om insatser behövs och i så fall vilka insatser som skulle ge allra bäst resultat för er.

Kartläggning och utformande av strategi sker i samarbete med ledning eller HR och vi har en tät dialog under hela processen.