Månad: oktober 2013

Stressforskaren om Self-compassion

  Jag läste en Stressforskaren om Self-compassion om ett nytt forskningscenter vid Karolinska Institutet som ska ägnas åt medkänsla, empati och tillit. Här uttalade sig bland andra stressforskaren Walter Osika om medkänsla och stress: “Konkurrens och stress behöver balanseras, annars blir inget hållbart på sikt. Utmattning drabbar dessutom ofta dem med höga ambitioner och stark…
Läs mer


2013-10-24 2

Skyddad: En övning i Självmedkänla

Det finns inget utdrag eftersom detta är ett skyddat inlägg.


2013-10-18 0

Self-compassion som copingstrategi

  Vi kan ofta göra ganska mycket för att minska stressande moment i vår vardag, så att stressen i sig helt enkelt minskar. Men vi kommer ändå alltid att utsättas för stress och det avgörande för vår stressnivå blir då hur vi klarar av att hantera den här stressen. Det handlar om olika copingstrategier, och…
Läs mer


2013-10-14 0