A better YOU, ME & WE

Denna utbildning ger gedigen kunskap om hur vi fungerar som individer, som ledare och som team utifrån ett ”hjärnperspektiv”. När varje individ i en grupp ökar kunskapen om den mänskliga hjärnan och når ökad förståelse och medvetenhet kring såväl sina egna som andras reaktioner och beteenden har vi bästa möjliga grund för att kunna utvecklas och bli ännu bättre!

Utbildningen innebär en kombination av teori baserad på forskning och konkreta tips, tekniker och verktyg för effektivt självledarskap.

Målet med denna insats är att skapa ännu bättre trivsel, kommunikation och samarbete genom att öka kunskapen och förståelsen kring mänskligt beteende utifrån hur våra hjärnor fungerar. A better you, a better me = an even better WE!

Upplägg:

Utbildningen består av fyra halvdagar:

  • Träff 1: Hjärnan och mänskliga beteenden
  • Träff 2: Hjärnan och reaktioner vid stress
  • Träff 3: Från teori till praktik
  • Träff 4: Uppföljning och plan framåt

Tillval:

Utbildningen kan med fördel kompletteras med ytterligare två träffar för de i ledande roller:

  • Träff 5: Neuroledarskap & motivation
  • Träff 6: Uppföljning Neuroledarskap och plan framåt