Föreläsningar

Inspirerande, baserade på forskning och späckade med konkreta tekniker och verktyg

Visa mer
Utbildningar

Fokus på att skapa beteendeförändringar som verkligen gör skillnad för såväl individen som för teamet och organisationen

Visa mer
Individuella program

– Ledarskap
– Självledarskap
– Stresshantering

Visa mer

Jag brinner för att utveckla organisationers viktigaste resurs – medarbetare och chefer!

Jag driver Espiro sedan 2007 och föreläser, utbildar och coachar inom ledarskap, självledarskap, stress, beteendeförändringar och personlig effektivitet. Jag utgår bland annat från kunskap och forskning om hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar som hjärnan behöver för att vi ska kunna både må och prestera så bra som vi vill!

År 2000 var jag nyutexad Systemvetare från Göteborgs Universitet och började då jobba som Systemutvecklare på Ericsson. Dock insåg jag mer och mer att det jag tyckte var riktigt intressant var hur människorna i organisationen fungerade – snarare än hur systemen som jag utvecklade fungerade. Så efter ett antal år på Ericsson sade jag upp mig och började skolade om mig. Jag certifierade mig till Internationell Coach, utbildade mig inom stress, psykologi, träning, yoga, hälsa, mental träning och Neuroledarskap. Sedan 2007 driver jag Espiro och hjälper såväl små som stora bolag till hållbar prestation. Vill du prata mer om det här? Hör mer än gärna av dig! Gunilla
Gunilla Hamrin

Jobba hjärnsmart – att skapa ökad tillgång till hjärnans smartaste delar

Stressa Smart
 – och ta kontroll över stressen

Personligt Ledarskap
 – om ökad medvetenhet kring våra tankar, reaktioner och beteenden

Neuroledarskap – hjärnans grundläggande sociala behov utifrån modellen SCARF

Med utgångspunkt i hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar den behöver för att vi både ska kunna må och prestera vårt allra bästa lär jag ut konkreta tekniker, verktyg och strategier.

Jag erbjuder utbildningar för team och ledningsgrupper med olika upplägg samt digitala utbildningar i videoformat med interaktiv uppföljning. Läs mer
Espiro utbildning

Individuella program

Jag är internationellt certifierad inom coaching och har coachat medarbetare och chefer i över 15 år. 

Ledarskap

I detta program stärker du ditt ledarskap. Du får hjälp med att hantera olika utmaningar i din vardag, att skapa nya perspektiv och konstruktiva förhållningssätt, samt att identifiera och hitta vägar till att utveckla ditt ledarskap. Målet är att du ska lyckas och trivas ännu bättre i din roll som ledare – något som vi, oavsett erfarenhet, alltid kan fortsätta att utveckla!

Stresshantering

I detta program utgår vi från din situation och dina mål för att identifiera vilka områden vi ska jobba med. Målet med programmet är att du ska få de verktyg, tekniker och strategier som hjälper dig att ta kontroll över stressen så att du både kan må och prestera riktigt bra, samt ta hand om dig rent hälsomässigt. 

Personligt Ledarskap

I detta program får du ökad självkännedom kring dina mål, värderingar och drivkrafter. Vi jobbar också med att identifiera situationer som du vill hantera annorlunda samt reaktioner och beteenden hos dig själv som du vill utveckla. Målet är att du ska stärka din förmåga att leda dig själv framåt – mot dina mål, med både ökat välbefinnande, ökad självkännedom, bättre relationer och stärkt prestationsförmåga som resultat.

Läs mer