Hållbart Självledarskap

Denna digitala utbildning ger alla medarbetare fördjupad kunskap om hur vi, genom att stärka vårt självledarskap, kan:

 • öka vår medvetenhet om våra tankar, reaktioner och beteenden
 • stärka vår förmåga att hantera stress
 • få större tillgång till hjärnans smartaste del
 • lägga hjärnans energi och kapacitet på rätt saker
 • skapa perspektiv och förhålla oss till en ständigt föränderlig vardag
 • byta ut tankar som skapar onödig oro och begränsar oss mot tankar som skapar välmående och hjälper oss mot våra mål

Det här är helt enkelt en utbildning som gör oss bättre rustade för att både kunna må och prestera på topp i en intensiv, innehållsrik och utmanande vardag! Späckad med konkreta tips, tekniker och verktyg!

Utbildningen utgörs av utbildningsmoduler i videoformat, vilket innebär en modern och flexibel lösning där alla kan delta i utbildningen vid den tid och från den plats som passar varje enskild individ bäst. Det innebär dessutom att samma utbildning kan ges till alla medarbetare utan begräsning av gruppens/företagets storlek samt att nya medarbetare kan utbildas fortlöpande.

Upplägg:

 • Workshop/kick off med alla ledare, 1 st à 2h. Live eller online.
 • Utbildningsmoduler i videoformat, 5 st à 20 minuter.
 • Övningar och reflektionsuppgifter kopplade till utbildningsmodulerna.
 • Teamträffar där diskussioner genomförs i mindre grupper. Till dessa ges ett komplett material utifrån varje specifik videomodul. Inga förberedelser ska behövas. Och dessa träffar kan göras live eller online.
  Ni genomför dem på egen hand eller med min hjälp.
 • Komplett sammanfattning av utbildningens samtliga tekniker och verktyg. Utifrån denna sammanfattning skapar alla medarbetare sin egen, kompletta strategi framåt för hållbart självledarskap.

Tillval:

 • Utbildningen kan med fördel kompletteras med mental träning som sker online. Dessa träningspass sker i samarbete med Mindworkout och innebär ett träningsupplägg som är skräddarsytt för att komplettera utbildningens videomoduler.