Stressa Smart


Stressa Smart – det heltäckande konceptet för att ta kontroll över stressen

Stressa Smart på strategisk nivå
Vi hjälper företag att ta ett helhetsgrepp kring stressfrågan genom att kartlägga behov och att skapa strategier för att minska och förebygga stress i organisationen.

 

Vi stöttar ledningsgrupper och HR
Vi stöttar ledningsgrupper och HR-avdelningar i att genomföra valda strategier. Vi hjälper dig som ledare att identifiera stress och vi ger dig verktygen för att minska stressen – hos dig själv, hos enskilda medarbetare och i teamet som helhet.

 

Vi utbildar grupper
Med konkreta tekniker och verktyg hjälper vi er att bli experter på att hantera stress. Våra uppskattade utbildningar gör skillnad för stressnivån hos såväl grupp som individ.

 

Vi föreläser
Vi erbjuder inspirerande och givande föreläsningar om stress och smarta arbetssätt. Konkret och baserat på forskning!

 

Vi coachar
I våra individuella program hjälper vi dig att hitta just de förändringar som verkligen gör skillnad för dig. Här når vi helt fantastiska resultat!