Föreläsning

Samtliga föreläsningar går alldeles prima att köra digitalt!

  • Jobba Hjärnsmart – att skapa ökad tillgång till hjärnans smartaste delar
  • Stressa Smart – och ta kontroll över stressen
  • Personligt Ledarskapom att vara sitt bästa jag och skapa sin egen framgång
  • Personligt Ledarskap – om ökad medvetenhet kring våra tankar, reaktioner och beteenden
  • Neuroledarskap – hjärnans grundläggande sociala behov utifrån modellen SCARF
Hjärnsmart för The House hösten 2019