Individuella program


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– konkreta utvecklingsprogram för ledare och medarbetare

I våra individuella program utgår vi från en vetenskaplig grund samt forskning. Utifrån hur din situation ser ut identifierar vi sedan dina mål och jobbar systematiskt mot dem genom att ta fram de tekniker och verktyg som ger allra bäst resultat för just dig. Det kan innebära att vi jobbar med att

 • Bryta stressande mönster eller beteenden
 • Hantera specifika situationer på ett bättre sätt
 • Stärka självkänslan eller självförtroendet
 • Skapa strukturer för att bli mer effektiv och få mer tid över
 • Jobba smartare så att du slipper mycket av den onödiga stressen
 • Balansera aktivitet med rätt sorts återhämtning
 • Sänka stressnivån i kroppen
 • Bryta tankemönster
 • Påverka ditt förhållningssätt
 • Hantera oro
 • Släppa jobbtankar
 • Förbättra sömnen

 

Upplägg:

Det allra första vi gör är att boka ett förutsättningslöst möte där vi får träffas och du får veta mer om vad programmet innefattar. Utifrån det bestämmer du sedan om du vill starta igång.

Isåfall gör vi en kartläggning av din situation och dina mål med programmet och sätter igång! Programmet sträcker sig över 6-9 månader och under denna period träffas vi 6 gånger à 1h. Efter varje träff får du en sammanfattning av vad vi gemensamt har kommit fram till att du nu ska göra. Grunden är att hitta just de tekniker, verktyg, justeringar och strategier som hjälper dig allra bäst.

Under hela programmet har vi sedan löpande kontakt och uppföljning. Jag finns också tillgänglig för dig som bollplank. När programmet är klart så gör vi en ny kartläggning för att tydligt kunna se vilka resultat det har gett – bland annat på din stressnivå, din energinivå och din sömn. Och här ser vi alltid fantastiska resultat! Du får också en avslutande sammanfattning av alla de tekniker vi gått igenom under programmet.

Varmt välkommen att höra av dig så kan vi ta en kopp ihop och prata mer!

Gunilla

gunilla@espiro.nu

0739-78 15 80