Individuella program

Jag är internationellt certifierad inom coaching och har coachat medarbetare och chefer i över 15 år. Här kan du läsa mer om mina individuella program:

Ledarskap

I detta program stärker du ditt ledarskap. Du får hjälp med att hantera olika utmaningar i din vardag, att skapa nya perspektiv och konstruktiva förhållningssätt, samt att identifiera och hitta vägar till att utveckla ditt ledarskap. Målet är att du ska lyckas och trivas ännu bättre i din roll som ledare – något som vi, oavsett erfarenhet, alltid kan fortsätta att utveckla!

Upplägg:

 • Programmets omfattning
  Åtta träffar á 1,5h under 1 år.
 • Sammanfattning och handlingsplan
  Efter varje träff får du en sammanfattning samt en konkret handlingsplan för vad som ska göras tills vi ses nästa gång.
 • Support
  Under programmets gång har vi kontinuerliga avstämningar för att säkerställa att processen går framåt. Jag finns också tillgängligt för dig under hela programmet för att du ska känna att du får stöttning hela vägen och kan bolla frågor direkt när de dyker upp.

 

Personligt Ledarskap

I detta program får du ökad självkännedom kring dina mål, värderingar och drivkrafter. Vi jobbar också med att identifiera situationer som du vill hantera annorlunda samt reaktioner och beteenden hos dig själv som du vill utveckla. Målet är att du ska stärka din förmåga att leda dig själv framåt – mot dina mål, med både ökat välbefinnande, ökad självkännedom, bättre relationer och stärkt prestationsförmåga som resultat.


Upplägg:

Programmet innebär en kombination av teori, övningar, rådgivning och coaching. Denna kombination ger både ökad kunskap och nya insikter – vilket skapar en riktigt bra grund för personlig utveckling!

 • Programmets omfattning
  Fem träffar á 1,5h under 6–8 månader. Vi träffas fysisk eller digitalt.
 • Sammanfattning och handlingsplan
  Efter varje träff får du en sammanfattning samt en konkret handlingsplan för vad som ska göras tills vi ses nästa gång.
 • Support
  Under programmets gång har vi kontinuerliga avstämningar för att säkerställa att processen går framåt. Jag finns också tillgängligt för dig under hela programmet för att du ska känna att du får stöttning hela vägen och kan bolla frågor direkt när de dyker upp.

 

Stresshantering

I detta program utgår vi från din situation och dina mål för att identifiera vilka områden vi ska jobba med. Målet med programmet är att du ska få de verktyg, tekniker och strategier som hjälper dig att ta kontroll över stressen så att du både kan må och prestera riktigt bra, samt ta hand om dig rent hälsomässigt. Det kan innebära att vi jobbar med att:

 • Bryta stressande mönster eller beteenden
 • Hantera specifika situationer på ett bättre sätt
 • Stärka självkänslan eller självförtroendet
 • Skapa strukturer för att bli mer effektiv (och få mer tid över)
 • Hitta smarta arbetssätt utifrån hur hjärnan fungerar och trivs – så att du slipper mycket av den onödiga stressen
 • Balansera aktivitet med rätt sorts återhämtning
 • Sänka stressnivån i kroppen
 • Bryta negativa/stressande tankemönster och skapa nya, mer resursstarka tankemönster
 • Påverka ditt förhållningssätt
 • Få till en sundare livsstil
 • Hantera oro
 • Skapa sunda värderingar kring krav och prestation
 • Släppa jobbtankar när arbetsdagen är slut
 • Förbättra sömnen


Upplägg:

 • Det allra första vi gör är att boka ett förutsättningslöst möte där vi får träffas och du får veta mer om vad programmet innefattar. Utifrån det bestämmer du sedan om du vill starta igång.
 • Vi startar igång programmet med att göra en kartläggning av din situation och dina mål med programmet. Programmet sträcker sig över 6-9 månader och under denna period träffas vi sex gånger à 1-1,5 h.
 • Efter varje träff får du en sammanfattning av vad vi gemensamt har kommit fram till att du nu ska göra. Grunden är att hitta just de tekniker, verktyg, justeringar och strategier som hjälper dig allra bäst.
 • Under hela programmet har vi sedan löpande kontakt och uppföljning. Jag finns också tillgänglig för dig som bollplank.
 • När programmet är klart så gör vi en ny kartläggning för att tydligt kunna se vilka resultat det har gett – bland annat på din stressnivå, din energinivå och din sömn. Och här ser vi alltid fantastiska resultat! Du får också en avslutande sammanfattning av alla de tekniker vi gått igenom under programmet.

Varmt välkommen att höra av dig så kan vi ta en digital fika och prata mer!