Utbildningar


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOKUS: ATT SKAPA BETEENDEFÖRÄNDRINGAR SOM VERKLIGEN GÖR SKILLNAD FÖR SÅVÄL INDIVIDEN SOM FÖR TEAMET OCH ORGANISATIONEN.

Med utgångspunkt i hur hjärnan fungerar och vilka förutsättningar den behöver för att vi både ska kunna må och prestera vårt allra bästa lär jag ut konkreta tekniker, verktyg och strategier.

Jag erbjuder utbildningar för team och ledningsgrupper med olika upplägg samt digitala utbildningar i videoformat med interaktiv uppföljning.

(Klicka på rubrikerna nedan för närmare beskrivning.)

 

 

 • A better YOU, ME & WE
  – En utbildning om att öka kunskapen och förståelsen kring mänskligt beteende utifrån hur våra hjärnor fungerar. A better you, a better me = an even better WE!

 

 • Stressa Smart
  – En utbildning om att stärka sin förmåga att hantera stress och en intensiv vardag.

 

 • Hjärnsmart
  – 
  En utbildning om att optimera sin mentala kapacitet genom att förbättra förutsättningarna för hjärnan.