Compassion

Compassion

2013-09-26 Compassion och stress 0

Medkänsla minskar stressen

En faktor som kan skapa väldigt mycket stress men som vi kanske inte alltid tänker på, det är vår inre röst. Hur vi tänker om oss själva, det vi gör och hur vi känner oss. Hur låter det hos dig? Är det en vänlig, förstående röst? Eller en kritisk och dömande? Om vi ofta kritiserar oss själva, eller ägnar oss åt överdriven självkritik, höjs hotbilden för vårt medvetande och därmed också vår stressnivå. Botemedlet mot den här formen av stress kan vara “self-compassion”, medkänsla med sig själv.

Det finns massor att läsa om just compassion och stress och framöver kommer jag också att skriva lite om det här på Stressa Smart-bloggen. Nu i september har det dessutom kommit ut en svensk bok om just medkänsla inom terapin, Compassionfokuserad terapi av Christina Andersson och Sofia Viotti. Läs gärna intervjun med dem i Svenska Dagbladet, den ger en ganska bra grund för vad det här handlar om.

Vill du få större medkänsla med dig själv? Du kan börja redan nu, med att bli medveten om vad det är du tänker om dig själv. När kritiserar du dig själv? För vad? Och hur ofta?

Jag återkommer med mer tankar kring compassion och stress under oktober.

 

/Karin