Chef: Så blir 2019 ditt mest produktiva år (och mina tankar kring stress och produktivitet)

Chef: Så blir 2019 ditt mest produktiva år (och mina tankar kring stress och produktivitet)

2019-01-18 Bli en mästare på att hantera stress Jobba smartare Produktivitet Smarta vanor 0

Chef. publicerade nyligen en artikel med fem konkreta tips på hur vi kan skapa oss ett riktigt produktivt 2019:

 1. Håll det enkelt!
  Försöka bena ut vilka arbetsuppgifter som är triviala och fokusera på de som betyder något.
 2. Fyll inte din kalender!
  Starta upp varje arbetsvecka med att stolpa upp tre mål. Planera sedan hur du ska hinna med dessa och för in det i din kalender. Att jobba hemifrån en gång i veckan kan också leda till högre möteseffektivitet övriga dagar samt mer sammanhängande tid den dag du sitter hemma.
 3. Schemalägg tid för reflektion
  Studier visar att vi får lika mycket eller mer gjort då vi regelbundet lägger tid på reflektion.
 4. Ge dina medarbetare rätt förutsättningar
  Arbetsmiljön måste ge möjligheter till produktivt arbete. Brusreducerande lurar kan vara ett steg, men det bör också finnas tysta rum där medarbetare kan arbeta helt ostört eller i mindre grupper.
 5. Skapa ett tydligt syfte
  Tydligt formulerade syften och visioner ökar kreativitet och produktivitet. Det är också positivt att låta medarbetare vidareutveckla sig inom ett special- eller intresseområde.

Här kan du läsa mer!

Och så här tänker jag kring förhållandet mellan stress och produktivitet:

 • Vid för hög stress har vi minskad effektivitet i de delar av hjärnan som står för vårt logiska, strategiska och problemlösande tänkande. Dessutom försämras vår förmåga att koncentrera oss, vilket är en nyckelspelare när det kommer till produktivitet. Det innebär ofta att vi, vid för hög stress, håller ett högt tempo men utan att få lika mycket gjort som vi hade fått med en lägre stressnivå och med mer struktur i vårt arbete (vilken ofta faller bort vid för hög stress). Så för hög stress minskar vår produktivitet – vilket i sig skapar ännu mer stress.
 • Att vara produktiv, få flyt i arbetet och känna att vi kommer framåt med våra viktigaste uppgifter sänker vår stress och frigör tid (vilken vi förhoppningsvis använder till aktiviteter som balanserar vår effektiva arbetsdag). Att sträva efter att arbeta smart och vara produktiv kan därför försätta oss i en positiv spiral med lägre stress och mer tid över till annat.
 • Om du blivit sjuk av stress, däremot, så att din vardag just nu inte fungerar, ska du inte sträva efter att vara produktiv. Då behöver din hjärna få varva ner ordentligt och repareras, utan måsten, krav och strävan efter produktivitet.

Hur tänker du?

Gunilla