Self-compassion som copingstrategi

Self-compassion som copingstrategi

2013-10-14 Compassion och stress 0

 

Vi kan ofta göra ganska mycket för att minska stressande moment i vår vardag, så att stressen i sig helt enkelt minskar. Men vi kommer ändå alltid att utsättas för stress och det avgörande för vår stressnivå blir då hur vi klarar av att hantera den här stressen. Det handlar om olika copingstrategier, och det här är en viktig del i att Stressa Smart. Det finns mängder av olika copingstrategier när det gäller stress, men en av dem är just compassion – att vara medkännande, med sig själv såväl som med andra.

2010 publicerades artikeln “Self-Compassion, Stress, and Coping” av Ashley Batts Allen och Mark R. Leary. Här framgår tydligt att self-compassion utgör en effektiv och viktig copingstrategi. Författarna refererar till flera olika studier kring stress och medkänsla som visar att personer som har hög medkänsla med sig själva:

  • Upplever mindre stress och oro till följd av en given stressor – de blir helt enkelt inte lika stressade som personer som känner mindre medkänsla med sig själva.
  • Ser saker ur ett mer rättvisande perspektiv, då de inte förstorar upp negativa händelser på samma sätt som personer med lägre nivå av medkänsla gör. Detta hjälper förstås till att bibehålla en lägre stressnivå.
  • I högre grad antar utmaningar, jämfört med personer med lägre medkänsla som i större utsträckning drar sig för att ta sig an nya utmaningar av rädsla för att misslyckas.

Vi har helt enkelt mycket att vinna på att vara lite mer medkännande med oss själva, när det gäller vår stressnivå och vårt välmående, men också när det gäller hur vi tar oss an livets och vardagens utmaningar.

Hur har det gått, har du fått koll på hur din inre röst låter? Nästa inlägg kommer att handla om vad vi kan göra för att höja vår medkänsla med oss själva.

/Karin