“Månadens kundtips” april 2020: kortare fokuspass

“Månadens kundtips” april 2020: kortare fokuspass

2020-04-27 Månadens kundtips 0

Idag hade jag avstämning med ett team efter att vi under vintern och våren har haft ett antal gemensamma workshops inom personlig effektivitet. Det här teamet har bland annat arbetat fram gemensamma rutiner för hur de ska få in fler stunder av superfokus i sina arbetsdagar, vilka har fungerat jättebra. Idag berättade de dock att flera av dem, i den här splittrade “Corona-tillvaron” har haft svårare att hålla koncentrationen uppe längre stunder. Först hade detta inneburit att de delvis hade halkat ur sina nya, gemensamma rutiner för superfokus, men sen hade de tillsammans kommit fram till fiffiga små justeringar. Dessa innebar egentligen bara att de gjorde fokus-passen något kortare och vävde in fler korta små pauser mellan fokus-passen.

Enkelt och smart – att anpassa sina rutiner efter hur tillvaron är just för tillfället.

 

Hur gör du för att hålla fokus?