Relationer för fysisk hälsa

Relationer för fysisk hälsa

2022-01-13 Uncategorized 0

Jag lyssnade just till lycko-psykologen Katarina Blom som denna morgon gästade Nyhetsmorgon i TV4 där hon pratade om hur relationer och samhörighet påverkar inte bara vår psykiska utan också vår fysiska hälsa. Katarina berättade om metastudier som visar på att sunda och nära relationer är den faktor som allra starkast påverkar vår chans till ett långt och friskt liv, till och med i större utsträckning än andra viktiga hälsofaktorer så som fysisk aktivitet och kost.

Att nära relationer har så stor påverkan på vår fysiska hälsa beror bland annat på de stärker oss rent fysiskt och förbättrar vår balans, men också på att de gör oss mer benägna att anamma andra hälsosamma vanor, inte minst i de fall då de omkring oss lever hälsosamt.

Det här är ju superspännande och är definitivt ett forskningsområde som jag ska sätta mig in i mer! Du kommer också att få läsa mer om det här på bloggen längre fram!

Vad tänker du kring det här?

Gunilla