Yes! Mars 2018: Att stärka sin stresstålighet #1

Yes! Mars 2018: Att stärka sin stresstålighet #1

2018-03-13 Balans i vardagen Bli en mästare på att hantera stress Effektiv återhämtning Fysisk träning Klarare tankar Smarta vanor Ta kontroll över stressen 0

Hur hög stresstålighet vi har beror på en mängd olika faktorer såsom personlighet och hur mycket vi har belastat vårt ”stress-system”. Om vi över en längre tid har haft för mycket stress så kan vi ha tröttat ut stress-systemet vilket leder till högre känslighet för stress. Vår stresstålighet kan också variera i olika perioder i livet. Men oavsett så kan vi alltså stärka den och göra oss själva lite bättre rustade för att klara av intensiva perioder och stressande situationer. I Yes! för mars skriver jag om hur konditionsträning påverkar våra stresshormoner och på sikt faktiskt stärker vår stresstålighet.

För egen del tycker jag att träning är ett av de absolut bästa sätten sänka stressen och att rensa huvudet på jobbtankar. Hur det i längden påverkar min stresstålighet har jag däremot svårare att känna då jag hållit samma träningsnivå länge. Men forskningen och de studier som gjorts på området övertygar mig helt klart om att bra kondition stärker stresståligheten. Hur är det för dig? Märker du några samband?

Vill du läsa mer? Maila mig (gunilla@espiro.nu) så skickar jag över Yes! för mars.

Allt gott!

Gunilla