Studie från Harvard: Högre prestation med reflektion

Studie från Harvard: Högre prestation med reflektion

2018-03-13 Forskning Jobba smartare Smarta vanor 0

“We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience.”

Intressanta studier från Harvard visar att personer som reflekterar 15 minuter per dag presterar upp till 23% bättre än personer som inte reflekterar. Hur är det för dig? Får du in tid för reflektion varje dag? Kanske har du tips på hur du fått till en bra rutin för att ge reflekterande den prio den förtjänar?

Här kan du läsa hela rapporten om studien.