Ljud – störande eller lugnande?

Ljud – störande eller lugnande?

2014-02-20 Stressa Smart 0

Något som allt oftare kommer upp när vi pratar om stress, det är ljuden vi omges av. Vi påverkas kanske mer än vi tror av ljuden omkring oss, även om vi inte alltid ens tänker på att de är där. På jobbet får hjärnan kanske lägga en stor del av sin energi på att stänga ute olika ljud – samtal i närheten som inte rör oss, grannens telefon som ringer, fläkten som surrar, trafiken utanför fönstret osv. Den här energin hade varit bättre att använda för att lösa komplexa uppgifter, och många av de här ljuden höjer också vår stressnivå. En del tar på lurar för att stänga ute ljuden och istället kunna koncentrera sig fullt ut på det de gör.

De som jobbar med ljudmiljöer menar att vi både skulle må och prestera bättre utan dessa störande ljud, men att det inte är total tystnad vi behöver.

“Om det är för tyst skapas känslor av ensamhet, oro, ängslan, otrygghet” säger ljudarkitekten Margareta Andersson i DN i dag.

 

Buller, entoniga ljud och signalljud är de ljud som skapar mest stress.

“Om vi hela tiden utsätts för kraftiga ljud leder det till stressjukdomar. Man kan till och med koppla förekomsten av stroke till dåliga ljudmiljöer”, säger ljuddesignern Martin Ljungdahl Eriksson.

 

Men det finns förstås sätt att minska dess påverkan. Genom att lägga på andra ljud, ofta naturljud, minskar effekten av de störande ljuden. Till fläktens lågmälda buller kan man till exempel lägga till vindens ljud, och då stör fläkten oss mycket mindre. Ljud av just vinden i löven eller av fågelsång eller havets brus tillhör de mest avslappnande ljuden. På Suntliv.nu ligger en intressant artikel där du också kan provlyssna olika ljudmiljöer, eller ljudduschar som de också kallas. Kanske lite fågelsång kan vara ett bra bakgrundsljud för kontoret?

 

/Karin