Att minska stressande tankar – del 2

Att minska stressande tankar – del 2

2015-11-20 Bli en mästare på att hantera stress Ta kontroll över stressen 0

Sortera tankarna

Sortera tankarna

Den här tekniken passar dig som gillar ordning och struktur, som skriver listor och som gillar att skapa en smart plan. Den går helt enkelt ut på att sortera upp tankarna som oroar och skapar stress och dela in dem i olika kategorier.

Prova till exempel att dela in tankarna, eller de saker som stressar dig, i två olika kategorier:

  • Saker jag kan påverka
  • Saker jag inte kan påverka
  1. Skriv ner de tankar som stressar dig inom respektive kategori.
  2. Välj ut de saker ur första kategorin, saker som du kan påverka, som du faktiskt vill påverka eller förändra. Skriv ner dem på en egen sida.
  3. För var och en av dessa utvalda saker, skriv nu ner vad du ska göra åt det. Gärna i flera steg om det hjälper dig, och försök att vara så tydlig och konkret som möjligt.
  4. Titta nu på den andra kategorin, saker som du inte kan påverka. Vilka av de här sakerna vill du lägga tid och energi på att oroa dig för? Och vilka vill du från och med nu strunta i? Skriv ner dem på ett eget papper: “De här sakerna struntar jag i att oroa mig för, eftersom jag ändå inte kan påverka dem och hellre lägger min tid och energi på något som är viktigare för mig.”
  5. Om det ändå kommer tillbaka oroande, stressande tankar på de saker du valt att strunta i, så påminn dig om den här listan. Titta gärna på den och tänk igenom varför du har valt att strunta i att oroa dig för de här sakerna.
  6. Acceptans. Tankar kommer och går, och det är helt ok. Försök att acceptera att orostankarna kommer tillbaka ibland. Det viktiga är ju att du är medveten om dem och att du faktiskt kan bryta dem!

 

Lycka till!
Karin