“Månadens kundtips” januari 2021: Growth Mindset

“Månadens kundtips” januari 2021: Growth Mindset

2021-01-21 Uncategorized 0

Under en digital utbildning i Självledarskap med en grupp konsulter pratade vi bland annat om hur man kan träna sitt Growth mindset. Ett Growth mindset innebär att vi inser att våra förmågor och talanger är dynamiska och kan utvecklas genom träning. Motsatsen kallas Fixed mindset och innebär att vi tror att våra förmågor, talanger, egenskaper och så vidare är statiska. I ett Fixed mindset blir vi rädda för att misslyckas då det blir som ett kvitto på att vi “inte kan” eller “inte klarar av”. I ett Growth mindset är vi inte lika rädda för att misslyckas utan kan i större utsträckning se det som ett naturligt steg på vår väg att utvecklas, att vi får prova, testa och lära oss av det som inte blev som vi hade önskat.

I studier kring mindset har man bland annat sett att personer som oftare befinner sig i ett Growth mindset har lättare för att hantera förändring och i större utsträckning vågar testa och prova nytt – vilket leder till både större lärande och ökad utveckling.

Under utbildningen pratade vi om hur vi kan öka medvetenheten om vilket mindset vi befinner oss i i olika situationer (vi befinner oss alla ibland i Fixed och ibland i Growth) samt flera olika sätt för att träna och stärka sitt Growth mindset. Ett av dessa sätt som hade varit till stor hjälp för den här gruppen både individuellt och för gruppen som helhet, var det lilla enkla tillägget “not yet”, “inte än”. Detta lilla, enkla knep innebär att du tränar dig i att oftare lägga till ett “inte än” exempelvis efter meningar som:
– Jag kan inte…
– Jag är inte bra på…

Genom detta lilla enkla tillägg i slutet på din mening hjälper du hjärnan att inse att “okej, jag kan inte detta än, detta är jag inte så bra på, än. Men om jag är beredd att anstränga mig, öva och träna, så kan jag lära mig”.

För dig som vill läsa mer om Fixed och Growth mindset vill jag rekommendera Carol Dwecks bok Mindset: du blir vad du tänker.