“Månadens kundtips” november 2020: beröm och bekräfta

“Månadens kundtips” november 2020: beröm och bekräfta

2020-11-29 Uncategorized 0

Härom dagen hade jag en avstämning med en person som går programmet “Personligt Ledarskap”. Han har personalansvar för en mindre grupp och upplever ledarskapet extra utmanande nu när de flesta av dem primärt arbetar hemifrån.

Under vår senaste träff pratade vi om hur otroligt socialt konstruerad vår hjärna är. Jag presenterade SCARF-modellen (som beskriver våra hjärnors främsta och mest grundläggande sociala behov) och vi analyserade olika sociala situationer utifrån den. När vi nu hade vår lilla avstämning så hade han dels kommit fram till flera intressanta insikter, vilket är väldigt vanligt när man börjar studera det sociala samspelet med SCARF-modellen i bakhuvudet. Och han hade också gjort små men medvetna justeringar i sitt sätt att agera gentemot personerna i sin grupp. En av dessa saker, som dessutom utgör en väldigt liten och enkel sak, men som han upplevde har gjort stor skillnad är att han har blivit generösare med att ge beröm och att bekräfta sina medarbetare och deras ansträngningar.

Hur påverkar detta vår hjärna?

När vi får beröm och bekräftelse tryggas flera av våra hjärnors grundläggande sociala behov, vi rör oss mot “belönings-läge” och vi får ett gott litet påslag av Dopamin, vilket bland annat påverkar vår motivation. Så bara genom att visa varandra att vi ser och uppskattar varandra och det vi bidrar med, hjälper vi varandra mot ett bättre och mer resursstarkt tillstånd där våra hjärnor känner större social trygghet. Och med en hjärna som känner social trygghet  både mår vi bättre och fungerar bättre. Och för att hjälpa såväl våra egna som andras hjärnor mot social trygghet finns det otroligt mycket vi kan göra. Och det här exemplet beskriver en väldigt enkel och bra sak.

Personen i det här exemplet upplevde att han kunde se hur det “glittrade till” i mottagarens ögon när han visade att han såg och uppskattade deras ansträngning och att motivationen i gruppen har blivit stärkt.

Hur är det för dig, på din arbetsplats? Är ni bra på att visa uppskattning och att berömma och bekräfta varandra?

Allt gott!

Gunilla