Tarmfloran #1 – hur miljön i tarmen påverkar vårt immunförsvar och vår hjärna

Tarmfloran #1 – hur miljön i tarmen påverkar vårt immunförsvar och vår hjärna

2017-09-12 Kostens betydelse Smarta vanor Stressa Smart Tarmfloran Uncategorized 0

De senaste åren har det pratats, skrivits och forskats mycket på tarmflorans betydelse för såväl vår fysiska som psykiska hälsa. Man har sett att miljön i vår tarm (=tarmfloran) inte bara är av stor vikt för vårt immunförsvar utan att den också påverkar exempelvis hur glada vi känner oss och hjärnans funktionalitet.

Goda vs. onda bakterier

I vår tarm har vi över 100 biljoner bakterier. Dessa bakterierna hjälper oss bland annat att bryta ner viktiga näringsämnen, att skydda våra kroppar mot skadliga bakterier och gifter och att stimulera immunförsvaret. Så utan våra bakterier vore vi helt enkelt inte mycket för världen!

Och precis som i vilken actionrulle som helst så har även tarmen sina skurkar och sina hjältar. Tarmens skurkar utgörs av de onda bakterierna och hjältarna av de goda bakterierna. I den bästa av världar råder en fin harmoni i tarmfloran där hjältarna är tillräckligt många för att hålla skurkarna i styr.

Om det däremot råder obalans och de onda bakterierna får för stort spelrum, gör de så att ämnen som helst inte ska komma ut i kroppen utan bör stanna kvar i tarmen, läcker ut. Dessa ämnen sänker vårt immunförsvar och skapar inflammationer i kroppen – som ju är den stora boven i väldigt många sjukdomar. Men i forskningen ser man nu också ett allt starkare samband mellan inflammationer kroppen och psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, ångest och depression. Detta genom att inflammationer (och obalans i tarmfloran) minskar produktionen av flera av våra ”lyckohormoner”.

Obalans i tarmfloran gör också att fettsammansättningen i hjärnans nervceller blir av sämre kvalitet. Att ha en god fettsammansättning i nervcellerna är avgörande för att tillverkningen av nya hjärnceller och kopplingarna mellan dem ska bli rätt och av god kvalitet – vilket alltså påverkar exempelvis förmågan att lära sig nya saker, att kunna tänka strategiskt och så vidare.

Så att ha en bra och balanserad tarmflora verkar vara oerhört viktigt för oss både för att hålla oss friska och mentalt starka. Jag kommer att skriva mer om tarmfloran här på bloggen de kommande veckorna. Nästa inlägg kommer att handla om hur vi kan skapa oss en bra och balanserad tarmflora.

Önskar er en fin dag!

Gunilla