Nästa generation som blir sjuka av stressen

Nästa generation som blir sjuka av stressen

2013-05-13 Stressens fysiska påverkan Stresshantering 0

GP skriver idag om hur 90-talisterna drabbas av stress

Nu börjar de första 90-talisterna remitteras till den stressmedicinska specialistmottagningen vid Institutet för stressmedicin i Göteborg. “Vi håller på att drunkna i remisser” säger Kristina Glise, överläkare, till GP. Tidigare har det skrivits en del om 70-talisterna och våra ambitioner att lösa hela livspusslet och satsa på karriär, familj, hem och fritid på en och samma gång. Men nu pratar vi alltså om 20-25-åringar som drabbas av utmattningssyndrom! Unga som precis kommit in på arbetsmarknaden. Det känns inte som någon bra start.

Varför blir det så här? De som remitteras till stressmottagningen hänvisar nästan alltid till arbetslivet, för mycket jobb är den absolut vanligaste orsaken till att det gått så här långt. I artikeln nämns också upprepade omorganisationer som en starkt bidragande orsak till stressrelaterade sjukskrivningar. Sedan 2010 ökar också sjukskrivningarna, efter att under flera år ha minskat, och försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att snabbutreda orsakerna till ökningen.

En ännu viktigare fråga är förstås vad man kan göra åt det? Som arbetsgivare kan man göra stor skillnad genom att verkligen ta frågan på allvar. Att prata om stress och att vara lyhörd för signaler från sina medarbetare på när det börjar bli för mycket. Och, förstås, genom att utbilda sina medarbetare i hur de kan hantera stressen i vardagen. Genom att jobba förebyggande med stress kan man undvika att problemen blir allvarliga.

Som individ kan man också göra mycket för att minska risken att drabbas av stressrelaterad ohälsa. Det absolut viktigaste är att se till att få tillräckligt med återhämtning – i form av sömn och fysisk aktivitet, men också i form av att ta sig tid att göra andra saker som man tycker om. Det kan också vara bra att fundera igenom vad det är som egentligen ligger bakom stressen, att kartlägga sina stressorer. När man gör en ordentlig kartläggning blir det tydligt vilka stressmoment man kan påverka och hur man bäst ska hantera dem, och på så sätt kan man ofta minska stressen. Det här skrev jag om i senaste utgåvan av vårt månadsbrev Yes! – har du inte fått det men är nyfiken på hur du kan kartlägga dina stressorer, skicka ett mail så ordnar jag det. Men, även om man lyckas minska sina stressorer så kommer stressen förstås aldrig försvinna helt, så vi behöver också vara duktiga på att hantera såväl stressande situationer som mer långvarigt stressande faktorer. Och allt det här jobbar vi förstås med inom vårt koncept Stressa Smart. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig eller ditt företag, slå en signal eller skicka ett mail. Vi kommer gärna över och berättar mer!

Ta hand om dig!

 

/Karin