Forskning: fem egenskaper kopplade till lycka & framgång 2


Vad är det som avgör om vi når lycka och framgång i livet? Enligt forskare vid University College London finns det ett samband mellan fem egenskaper/karaktärsdrag (life skills) och god ekonomi, bra hälsa och ett bra socialt liv:

  • Emotionell stabilitet (emotional stability)
  • Beslutsamhet (determination)
  • Kontroll/självkontroll (control)
  • Optimism (optimism)
  • Ansvarsfullhet (conscientiousness)

Studien, som redovisats i Proceedings of the National Academy of Sciences, visar på att personer med dessa egenskaper mår bättre, har en bättre ekonomi, är friskare både fysiskt och psykiskt samt har ett bättre socialt liv, jämfört med personer som har färre av dem. Forskarna menar också att det inte är någon av dessa egenskaper som påverkar mer än någon annan, utan att det är de fem sammanvägt som är det viktiga.

Vad tänker du om det här?

Är det någon av dessa egenskaper som du känner att du skulle vilja förstärka hos dig själv?

Gunilla

 


Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

2 tankar om “Forskning: fem egenskaper kopplade till lycka & framgång