Undersökning: är vi produktiva vid hemarbete?

Undersökning: är vi produktiva vid hemarbete?

2020-09-17 Uncategorized 0

En ny, intressant undersökning kring hemarbete genomfördes under sommaren av Netigate tillsammans med representanter från Göteborgs universitet, Lunds universitet samt EIBA. Syftet med undersökningen var att hjälpa svenska företag och chefer att hantera situationen som nu råder, då många vill och/eller behöver arbeta hemifrån.

Självklart uppkommer det många frågor kring hemarbete från arbetsgivarens sida. Hur påverkas produktiviteten? Hur påverkas våra medarbetares välmående? För vilka passar det bättre respektive sämre? Hur ser framtidens arbetsplatser ut? Och självklart: vad kan vi göra för att det ska fungera så bra som möjligt, här och nu?

Enligt denna undersökning trivs 67% av de tillfrågade med att arbeta hemifrån. Man ser att extroverta personer i allmänhet har lättare för att ställa om till hemarbete, och också trivs bättre med det, jämfört med introverta personer.

Studien visar också att vi i högre grad kan koncentrera oss på våra arbetsuppgifter när vi arbetar hemma då vi blir mindre störda än då vi sitter på kontoret, men att samarbete och kommunikation främjas på kontoret. 

Hur bra vi klarar av att hantera våra arbetsuppgifter hemifrån har, enligt denna studie, inga starka samband med vår ålder, men påvisar däremot att det kan vara svårare att arbeta hemifrån då vi är nya på jobbet eftersom vi då är i större behov av stöttning från våra kollegor.

Stefan Tengblad på Göteborgs universitet menar att “många har trivts med att arbeta hemifrån samtidigt som en stor andel nått sina affärsmål. Företag behöver inte vara oroliga för att låta sin personal arbeta hemifrån”.

De tips som Netigate ger i artikeln för hur vi kan rusta oss inför framtidens arbetssituation kopplat till hemarbete hittar du nedan. Och vill du läsa mer kan du göra det här.

 

Så rustar du dig inför framtiden

1. Säg upp ”döda kostnader” så som lokaler som inte utnyttjas. Personer kommer sitta hemifrån i allt större grad, även efter smittspridningen upphört om ditt företag tillåter det.

2. Extroverta personer klarar arbetet hemifrån bättre. Se till att dina introverta medarbetare får det stöd de behöver. Nå ut till dem oftare.

3. Ålder har inget med effektivitet att göra, däremot har tid i bolaget en avgörande roll om man kan arbeta hemifrån eller inte. Om du har nyanställt kommer dina nya medarbetare gynnas av att arbete från ordinarie arbetsplats.

4. Fokusera på resultat och kvalitet i arbete, var det utförs är inte så viktigt.