Yes! Vinter 2021: beteendeförändring ur ett neuroperspektiv

Yes! Vinter 2021: beteendeförändring ur ett neuroperspektiv

2021-02-04 Beteendeförändring Espiros nyhetsbrev Yes! Hjärnan Uncategorized 0

Vinterns Yes! handlade om ett par faktorer som ur ett neuroperspektiv påverkar hur lätt eller svårt det blir för oss att få till en ny vana eller beteendeförändring.

En av dessa faktorer handlade om att vår hjärna helst vill undvika det som skapar jobbiga känslor. När det kommer till att skapa nya vanor och beteendeförändringar kan detta påverka oss på så vis att vi undviker att ta till oss information som känns jobbig eller att vi skapar motargument mot den fakta som talar för att vi borde göra en förändring, eller att vi hittar anledningar till varför vi inte ska göra det där just nu. Vill du veta mer om studier som gjorts kring detta så lyssna gärna på hjärnforskare Tali Sharots intressanta Ted Talk.

Men ytterligare en faktor, som påverkar samtliga faktorer som jag skrev om i Yes och som i allra högsta grad påverkar hur lätt eller svårt det blir för oss att skapa och hålla fast vid nya vanor eller beteenden, är vår stressnivå. Vid för hög stress har vi sämre tillgång till vår Prefrontala Cortex, “hjärnans smartaste del”. Och just den delen av hjärnan är central i vårt självledarskap och central bland annat när det kommer till göra val. Och när vi ska skapa nya vanor och nya beteenden, så handlar det ju mycket om att vi i stunden ska “lyckas välja rätt”, alltså lyckas välja att göra just det som den nya vanan eller det nya beteendet handlar om. Vid för hög stress blir vi mer impulsstyrda, mindre strategiska och fastnar ännu djupare i våra gamla hjulspår i hur vi brukar tänka, brukar göra och brukar agera.

Så om du har bestämt dig för något som du vill förändra, något som du vill ska bli en ny vana för dig i din vardag, eller om du har något som du länge har kämpat med att få till utan att lyckas, så fundera gärna även över den här aspekten – din stressnivå.

  • Kan du se några samband mellan hur väl du lyckas med en ny vana och hur stressad du känner dig?
  • Finns förutsättningarna just nu för att skapa den förändring du vill? Och hur kan du annars förbättra förutsättningarna?
  • Kan du anpassa din nya vana så att du påminns om den/ska genomföra den under den tid på dagen då du har det som minst stressigt?
  • Har du provat att lugna stressen genom att ta ett antal djupa, lugna andetag just när du är i situationen då du antingen kommer att välja eller välja bort att göra just det där som din nya vana innebär?

Vad är mest framgångsrikt för dig när det kommer till att skapa nya vanor och beteenden? Vill du dela med dig? 😀

Och vill du anmäla dig till Yes! som kommer ut fyra gånger per år så kan du anmäla dig här.