Kategori: Forskning

Forskaren Brené Brown hos Skavlan

Brené Brown, forskare inom sociologi, som i 20 år har studerat människors känsloliv blev i fredags intervjuad av Fredrik Skavlan. Hon pratade då bland annat om att många människor, i den tillvaro som nu råder i vår värld, känner skam över att de känner sig ledsna, nere eller slutkörda  – eftersom det finns så många…
Läs mer


2020-05-25 0

Ny studie om kondition och utmattning – med objektiva mätmetoder

Det finns många tidigare studier som, precis som denna, visar att god kondition minskar symptom på stressrelaterad utmattning. Enligt ISM, Institutet för stressmedicin, har problemet med många av dessa studier varit att fysisk aktivitet/kondition har mätts med subjektiva metoder. Det som varit extra intressant i denna nya studie är att man har mätt konditionen hos…
Läs mer


2020-03-26 0

Studie: beröm från chefen ger frisk personal

En avhandling från Karolinska Institutet visar att anställdas arbetsförmåga ökar vid beröm och positiv bekräftelse från chefen. Avhandlingen bygger på studier gjorda på drygt 20 000 personer (alla med en allmän god hälsa) som har följts under ett till fyra år. Det som denna avhandling påvisar stämmer väl ihop med övrig forskning kring hjärnan. Jag…
Läs mer


2020-02-03 0

Hjärnforskaren: att träna hjärnan är lika viktigt som att träna kroppen!

Mängder av studier påvisar meditationens positiva påverkan på allt från koncentrationsförmåga till stressnivå och känsloreglering. I boken Välj rätt (som jag varmt rekommenderar) av hjärnforskare Katarina Gospic skriver hon om meditation såhär: “Meditation är en speciell typ av känsloreglering eftersom det framför allt är en typ av hjärnträning. Med meditation kan vi träna oss i…
Läs mer


2019-02-28 0

Forskning: Vårt mentala välbefinnande kan påverkas kraftigt av vanliga tarmbakterier

Det forskas, skrivs och pratas oerhört mycket om vår tarmflora och dess påverkan på såväl vår fysiska som psykiska hälsa. Tarmfloran utgörs av de 100 000 miljarder bakterier som vi har i vår mag-tarmkanal. Men brukar säga att dessa bakterier är uppdelade mellan “goda” och “onda” bakterier (men tarmfloran består också av “neutrala” bakterier som…
Läs mer


2019-02-07 0

11% försämrad kondition – hur påverkar det hjärnan och våra kognitiva förmågor?

En ny svensk studie i vilken man undersökt konditionen hos 350 000 svenska män och kvinnor i arbetslivet mellan 1995 och 2017 visar på en kraftig genomsnittlig försämring på 10,8 procent. Andelen med en så låg kondition som kopplas till kraftigt ökad sjukdomsrisk, ökade under samma tidsperiod från 27 till 46 procent. Så hälsoriskerna med detta…
Läs mer


2018-12-21 0

Forskning: Dataspel som reparerar hjärnan

Forskare i Umeå har tillsammans med ingenjörer utvecklat ett VR-spel som kan hjälpa till att laga en skadad hjärna. Varje år drabbas nästan 300 tusen svenskar av en stroke. För de personer som efter sin stroke drabbas av neglekt (vilket innebär att man tappar uppfattning om det som sker på vänster sida) har neurologen och…
Läs mer


2018-09-26 0

Yes! Juni 2018: Multitasking – en katastrof för hjärnan

Det är inte svårt att hitta studier som visar på att multitasking är negativt både för vår effektivitet, vår prestationsförmåga och vår stressnivå. Glenn Wilson, Professor i Psykologi vid Gresham College of London, menar att den kognitiva förlusten vid multitasking är större än vid marijuanarökning. Oups! Och då kan man ju undra varför vår annars så…
Läs mer


2018-06-12 0

Studie från Harvard: Högre prestation med reflektion

“We do not learn from experience. We learn from reflecting on experience.” Intressanta studier från Harvard visar att personer som reflekterar 15 minuter per dag presterar upp till 23% bättre än personer som inte reflekterar. Hur är det för dig? Får du in tid för reflektion varje dag? Kanske har du tips på hur du…
Läs mer


2018-03-13 0

Forskning: intensivt användande av mobiler kan förändra våra hjärnor

Forskning visar att våra hjärnor kan förändras och till och med fysiskt krympa av att vi ständigt är uppkopplade med mobiler, läsplattor och datorer. Sara Bengtsson, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, menar dock att det är för tidigt att säga vad den här förändringen av hjärnan innebär. “En förändring i hjärnan skulle även kunna tyda på…
Läs mer


2018-02-12 0

Forskning: raska promenader tar bort hälsoriskerna med stillasittande

På senare år har man konstaterat att många timmars stillasittandet varje dag utgör en stor hälsorisk – även för de som är aktiva på gymmet någon eller ett par gånger i veckan. Forskare har uttalat sig och kallat stillasittande för “det nya röka” med ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och för tidig död.…
Läs mer


2018-02-12 0

Forskning: fem egenskaper kopplade till lycka & framgång

Vad är det som avgör om vi når lycka och framgång i livet? Enligt forskare vid University College London finns det ett samband mellan fem egenskaper/karaktärsdrag (life skills) och god ekonomi, bra hälsa och ett bra socialt liv: Emotionell stabilitet (emotional stability) Beslutsamhet (determination) Kontroll/självkontroll (control) Optimism (optimism) Ansvarsfullhet (conscientiousness) Studien, som redovisats i Proceedings of…
Läs mer


2017-12-07 2