The Healthy Mindplatter – for Optimal Brain Matter

The Healthy Mindplatter – for Optimal Brain Matter

2019-12-23 Balans i vardagen Bli en mästare på att hantera stress Effektiv återhämtning Espiros nyhetsbrev Yes! Hjärnan Hjärnsmart Jobba smartare Klarare tankar Meditation Mindfulness Produktivitet Sömn 0

I vinterns Yes! skrev jag om The Healthy Mindplatter – vilken också kan ses som “hjärnans tallriksmodell”. Denna modell har Daniel Siegel och David Rock skapat utifrån forskning kring vad hjärnan behöver för för att vara i balans och fungera optimalt. För optimal hjärnhälsa bör vi växla mellan dessa olika medvetandetillstånd varje dag.

Här kommer en kort beskrivning av modellens sju olika delar:

  1. Focus time

Fokustid innebär att vi målorienterat koncentrerar oss på en sak I taget utan distraktioner. Denna typ av koncentration håller sinnet skarpt och stärker viktiga kopplingar i hjärnan.

  1. Play time

När vi är spontana, kreativa och utforskar nya saker på ett lekfullt och kravlöst sätt blir vi mer innovativa samtidigt som det ökar hjärnans flexibilitet och nya celler bildas. Vi mår alltså bra av att emellanåt sänka seriositeten och utsätta oss för nya erfarenheter med öppet sinne, bara ha kul och låta upplevelsen vara som den är. Mer lek helt enkelt J

  1. Connecting Time

När vi är i ett socialt sammanhang där vi känner oss trygga och uppskattade, samt när vi är i naturen, aktiveras och stärks vissa specifika kretsar i hjärnan. Dessutom minskar produktionen av stresshormonet kortisol.

  1. Physical Time

Fysisk aktivitet, i synnerhet när vi får upp pulsen (raska promenader, löpning, dans och så vidare), har fantastiska effekter på hjärnan och vårt välbefinnande. Stresshormoner sänks, vi förbättrar minne och inlärning och ökar nybildningen av hjärnceller.

  1. Time In

Detta medvetandetillstånd innebär en medveten form av vila där vi tränar vårt fokus snarare än att låta tankarna sväva fritt. Det sker exempelvis genom medveten reflektion kring något specifikt eller vid meditation eller mindfulness-övningar.

  1. Down Time

Detta tillstånd innebär att vi vilar eller låter tankarna sväva fritt – utan att hålla fokus eller tänka på något speciellt. Kravlöst, utan mål, utan något som ska presteras, skapas eller åstadkommas.

  1. Sleep Time

I sömnen sker ett avancerat reparationsarbete såväl i kroppen som i hjärnan. Immunförsvaret stärks, och så gör även inlärning och minne. Hjärnan får också möjlighet att bearbeta dagens tankar, intryck och känslor, vilket gör oss bättre rustade för att hantera stress och utmaningar nästkommande dag.

 

Hur är det för dig, får du in dessa delar i din vardag? Eller är det någon eller några som du skulle vilja prioritera högre och se till att få mer av?

Önskar dig en riktigt fin jul – och förhoppningsvis lite skön ledighet!

Gunilla