Våldsamma dataspel påverkar kroppens fysiologiska system

Våldsamma dataspel påverkar kroppens fysiologiska system

2014-05-23 Stressforskning 0

 

En ny avhandling vid Stressforskningsinstitutet visar att dataspel med respektive utan våld har olika påverkan på våra fysiologiska system. Dataspel med våld höjer stressnivån i kroppen betydligt mer, vilket visar sig på hjärtrytm och på kortisolutsöndring. Dessutom påverkades sömnen natten efter spelandet.

Resultaten av den första studien tyder på att det autonoma nervsystemet påverkas olika av spel med och utan våld under spelandet och mer uttalat under natten efter spel, säger Malena Ivarsson vid Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet.

Studien visar också att den fysiska påverkan är störst hos dem som inte brukar spela våldsspel, något som forskarna tolkar som en fysiologisk avtrubbning hos dem som spelar mycket våldsamma spel.

 

En annan aspekt är förstås hur våldsspelen påverkar oss känslomässigt och psykologiskt. I den aktuella studien uppgav deltagarna att de upplevde mer negativa känslor när de spelat våldsspel. I flera tidigare studier har våldsamma spel visat sig minska såväl den empatiska förmågan som förmågan att tolka andras ansiktsuttryck.

 

Våra resultat skulle kunna vara en förklaring till det, att nervsystemets reaktion minskar empatin och förmågan att förstå sociala signaler, säger Malena Ivarsson.

/Karin