Psykosociala arbetsmiljön allt sämre

Psykosociala arbetsmiljön allt sämre

2015-12-18 Stress i media Uncategorized 0

2015 års arbetsmiljöbarometer, som görs av Unionen, visar att

  1. Den psykosociala arbetsmiljön blir allt sämre
  2. Det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar
  3. Ca 70% av arbetsmiljöombuden anser att stress och arbetsbelastning är den i särklass viktigaste arbetsmiljöfrågan

 

En fråga som blir alltmer aktuell är hur tillgängliga medarbetarna förväntas vara utanför arbetstid. Många upplever en högre förväntan än vad som kanske egentligen finns hos arbetsgivaren, vilket kan höja stressnivån och försämra återhämtningen – kanske helt i onödan! Trots detta visar det sig att mindre än 10% av arbetsgivarna säkerställer att det finns en mail- och mobilpolicy som tydliggör vad som förväntas av medarbetarna utanför kontorstid.

“Psykisk ohälsa är i dag den vanligaste sjukskrivningsorsaken och det är tydligt att ett allt mer hektiskt arbetsliv har satt sina spår. När arbete kan ske var och när som helst måste arbetsgivarna säkerställa att medarbetarna får den återhämtning som behövs. Det handlar om att må bra på och av arbetet” säger Martin Linder, förbundsordförande Unionen.

 

Det kan också tyckas lite märkligt att trots att sjukskrivningarna ökat flera år i rad och att stress och arbetsbelastning anses vara den allra viktigaste arbetsmiljöfrågan så har det systematiska arbetsmiljöarbetet stadigt minskat de senaste fem åren. I vår träder en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft, vi hoppas förstås att detta kan hjälpa till att vända trenden. Det finns så mycket man kan göra som arbetsgivare, och man kan göra så stor skillnad när det gäller stressrelaterad ohälsa och ineffektivitet. Och det, det tjänar vi alla på, företagen så väl som individerna.

 

//Karin