Amerikansk livsstilsstudie: mycket tid med mobilen gör oss nedstämda

Amerikansk livsstilsstudie: mycket tid med mobilen gör oss nedstämda

2017-09-27 Smarta vanor Sömn Stress i media Uncategorized 0

Sedan 90-talet har man i en studie i USA följt högstadieungdomars livsstil. Studien visar att ungdomar träffar sina vänner mindre nu än för tio år sedan, att de känner sig mer ensamma och sover sämre. Man har också utifrån svaren i denna studie sett ett tydligt mönster gällande skärmtid och välbefinnande: ju mer tid ungdomarna tillbringar med sina mobiltelefoner, desto större problem har de med nedstämdhet och depression. De som tillbringar 10 timmar eller mer i veckan framför skärm är de som upplever sig som minst lyckliga.

Självklart kan det vara många faktorer som spelar in, och att dra slutsatser från den här typer av studier kan vara svårt. Men jag tror att tid vid mobiltelefon (eller andra skärmar) sällan fyller vår tillvaro med meningsfullhet (även om hjärnan får enkel och lättillgänglig stimulans). Och om tiden vid skärmar gör att vi umgås mindre med vänner, upplever mindre “i verkligheten” och kanske också rör oss mindre, så tror jag absolut att ökad mobil/skärmtid är negativt för såväl vår hälsa som för hur vi mår och hur lyckliga vi känner oss. Samtidigt “umgås” ju ungdomar digitalt på ett helt annat sätt än vi kunnat göra tidigare. Men även om detta umgänge säkert också är positivt, så finns det väl inget som går upp mot att träffa sina nära och kära “live”, eller vad tror ni?

Här kan du läsa mer i Svd.

Allt gott!

Gunilla