Bättre känslokontroll med meditation

Bättre känslokontroll med meditation

2017-04-18 Meditation Mindfulness Ta kontroll över stressen 0

Många som börjar meditera upplever att de blir lugnare, gladare och mer harmoniska. Detta går hand i hand med vad man ser i olika studier. Bland annat har man sett att personer med en bra känslokontroll, som alltså återhämtar sig fortare från motgångar istället för att fortsätta vara arga, ledsna eller oroliga osv, har starkare kopplingar mellan hjärnans kognitiva och emotionella delar. Och i studier gjorda på flitigt mediterande munkar har man sett att just dessa kopplingar är betydligt starkare hos dem än hos människor som inte mediterar.

I Yes! för april tipsade jag om olika sätt att komma igång med meditation (maila mig om du vill att jag skickar det till dig). Jag kommer också att under våren testa olika meditationsappar, vilka jag kommer att skriva mer om här på bloggen.

Allt gott!
Gunilla