Stress och oro ligger bakom nästan hälften av sömnproblemen

Stress och oro ligger bakom nästan hälften av sömnproblemen

2014-05-23 Effektiv återhämtning Sömn Stressens fysiska påverkan 0

 

Torbjörn Åkerstedt, professor vid Stressforskningsinstitutet och specialiserad på sömn, berättar om den senaste undersökningen av svenskarnas sömnvanor:

50 % av de tillfrågade sover mindre än rekommenderade sju timmar

20 % beskrev sin genomsnittliga sömn som ”ganska dålig” eller ”mycket dålig”

30 % upplever att de får sämre koncentration som en följd av dålig sömn

20 % uppgav att den dåliga sömnen försämrar deras produktivitet på jobbet

 

Torbjörn Åkerstedt konstaterar också att nästan hälften av sömnproblemen orsakas av stress och oro:

Vi forskare har länge misstänkt detta, men i den här studien ser vi för första gången att det faktiskt är så. De tillfrågade personerna angav själva att deras sömn ofta stördes på grund av stress och oro för jobbet, familjen, ekonomin, hälsan…

 

Du kan läsa mer om undersökningen på Svd.se

 

/Karin