arbetsmiljö


Stressrelaterade sjukskrivningar ökar

Stressrelaterade sjukskrivningar har ökat markant de senaste åren – från 28 000 personer 2009 till närmare 70 000 personer 2015. Klicka för att se diagrammet!   Källa: Kommunalarbetaren   De låga siffrorna från 2009 förklaras till viss del med att många långtidssjukskrivna de fem föregående åren istället hade förtidspensionerats. Enligt försäkringskassans analytiker Peje […]


AFS 2015:4

Den 31 mars trädde de nya arbetsmiljöreglerna, AFS 2015:4, i kraft. Syftet är givetvis att förbättra arbetsmiljön och minska psykisk och fysisk ohälsa. Idag blir ungefär 32 000 personer om året sjukskrivna på grund av diagnoser som tyder på utbrändhet. De nya arbetsmiljöreglerna gör det tydligare vilka krav som ställs […]


Psykosociala arbetsmiljön allt sämre

2015 års arbetsmiljöbarometer, som görs av Unionen, visar att Den psykosociala arbetsmiljön blir allt sämre Det systematiska arbetsmiljöarbetet minskar Ca 70% av arbetsmiljöombuden anser att stress och arbetsbelastning är den i särklass viktigaste arbetsmiljöfrågan   En fråga som blir alltmer aktuell är hur tillgängliga medarbetarna förväntas vara utanför arbetstid. Många […]