AFS 2015:4


Den 31 mars trädde de nya arbetsmiljöreglerna, AFS 2015:4, i kraft. Syftet är givetvis att förbättra arbetsmiljön och minska psykisk och fysisk ohälsa. Idag blir ungefär 32 000 personer om året sjukskrivna på grund av diagnoser som tyder på utbrändhet. De nya arbetsmiljöreglerna gör det tydligare vilka krav som ställs på arbetsgivare när det gäller organisatorisk och social arbetsmiljö.

 

Man har också gjort en informationsfilm: Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen. Se filmen här!

 

 

 

/Karin

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *