Sömnens positiva effekter

Sömnens positiva effekter

2015-10-20 Effektiv återhämtning Sömn Stressens fysiska påverkan Uncategorized 0

Bra att sova

 

Sömnforskarna menar att de allra flesta av oss mår bäst när vi sover ca 7,5 timmar per natt. Här är några av sömnens positiva effekter:

 • Vi lever längre
  Studier visar att vi lever som allra längst med en genomsnittlig sömn på just 7,5 timmar per natt.
 • Hälsosammare vanor
  När vi är utvilade orkar vi vara mer fysiskt aktiva, men sömnen påverkar också vår ämnesomsättning och våra matvanor. Med för lite sömn blir vi hungrigare och ofta mer sugna på sötsaker.
 • Minskad inflammation
  Studier visar att personer som sover mindre än sex timmar per natt har en högre inflammationsgrad i kroppen, något som är kopplat till en ökad risk för en mängd livsstilssjukdomar.
 • Lägre stressnivå
  När vi får tillräckligt med sömn får vi också en lägre kortisolnivå och vi blir bättre rustade för att hantera dagens stress. 
 • Känslomässig balans
  Självklart blir vi mindre lättirriterade och otåliga när vi är utvilade, men en bra sömn hjälper oss också att undvika att fastna i tankar som oroar oss i onödan. Sömnbrist kan däremot bidra till depression.
 • Stärkt immunförsvar
  En liten studie som gjordes nyligen visade att med mer än sju timmars sömn per natt så minskar risken att insjukna i influensa när man utsätts för virus. Fler studier behövs för att bevisa sambandet, men vi förlorar ju inget på att prioritera sömnen så länge 🙂
 • Bättre minne
  När vi sover lagras viktiga insikter och erfarenheter från dagen som gått in i långtidsminnet. De känslomässiga bitarna av minnet förstärks också under sömnen, vilket hjälper oss att minnas det bättre.
 • Högre kreativitet
  Under sömnen organiseras informationen i hjärnan om, vilket verkar göra oss mer kreativa dagen efter.
 • Förbättrad inlärning
  Nya färdigheter kräver förstås praktisk övning, men en god natts sömn gör dig ännu bättre på det du övar.
 • Lättare att behålla fokus och styra din uppmärksamhet
  Det här känner du säkert igen själv, men det här finns också studier som till exempel visar att barn med sömnproblem har svårare att fokusera i skolan och att de även får sämre betyg (inlärningen försämras ju den med, se ovan).

 

Så om du inte redan gör det, prioritera din sömn! Nästa inlägg kommer att handla om vad som händer när vi inte får den sömn vi behöver.

//Karin