Forskning: raska promenader tar bort hälsoriskerna med stillasittande

Forskning: raska promenader tar bort hälsoriskerna med stillasittande

2018-02-12 Effektiv återhämtning Forskning Fysisk träning Hälsa Smarta vanor 0

På senare år har man konstaterat att många timmars stillasittandet varje dag utgör en stor hälsorisk – även för de som är aktiva på gymmet någon eller ett par gånger i veckan. Forskare har uttalat sig och kallat stillasittande för “det nya röka” med ökade risker för hjärt- och kärlsjukdomar, cancer och för tidig död.

Ulf Ekelund, professor i fysisk aktivitet, har tillsammans med sina forskarkollegor genomfört en intressant studie där man analyserat hälsodata för över en miljon människor för att se om och i så fall i vilken utsträckning som fysisk aktivitet minskar hälsoriskerna med långvarigt sittande. Studien visade att rörelse med en intensitet som motsvarar raska promenader eller cykelturer drygt 20 minuter per dag, eller 150 minuter i veckan, minskar risken för både sjukdom och för tidig död. Vid högre intensitet, motsvarande löpning, ger halva tidens motion samma effekt, alltså 75 minuter i veckan. För att helt eliminera riskerna med långvarigt sittande krävs det dock mer – 60 minuter fysisk aktivitet per dag med en intensitet som motsvarar raska promenader.

Och det verkar som att det är den sammanlagda tiden per dag som räknas, vilket alltså innebär att vi kan addera lunchpromenaden med kvällsrundan med cykelturen till affären med de raska kliven i trapporna…eller de stunder där du lyckas få in fysisk aktivitet i din vardag.

Trevlig promenad!

Gunilla