Studie: beröm från chefen ger frisk personal

Studie: beröm från chefen ger frisk personal

2020-02-03 Forskning Hälsa Hjärnan 0

En avhandling från Karolinska Institutet visar att anställdas arbetsförmåga ökar vid beröm och positiv bekräftelse från chefen. Avhandlingen bygger på studier gjorda på drygt 20 000 personer (alla med en allmän god hälsa) som har följts under ett till fyra år.

Det som denna avhandling påvisar stämmer väl ihop med övrig forskning kring hjärnan. Jag tänker främst på hur oerhört socialt konstruerad vår hjärna är och hur beroende vi är av känna att vi har en trygg plats i gruppen (vilket historiskt sett har inneburit större chanser till överlevnad). Beröm och bekräftelse, inte minst från chefen, innebär att vi känner oss uppskattade och viktiga – och att vår plats i gruppen därmed upplevs som tryggare. Så inte undra på att vi påverkas av beröm från vår chef!

Men vad gör vi då om vi har en chef som är ytterst återhållsam med att ge beröm och visa uppskattning? En sak vi kan göra är att tillsammans med övriga kollegor försöka skapa en kultur som innebär att vi berömmer och bekräftar varandra. Om du börjar så kanske fler hakar på? Kanske till och med chefen 🙂 En annan sak vi kan göra är att bli generösare gentemot oss själva med att stanna upp och bekräfta våra egna ansträngningar. Även om det kanske inte väger lika tungt som beröm från chefen, så ökar det ändå på dopamin-utsöndringen och ger troligtvis lite ny motivation framåt.

Studierna som avhandlingen bygger på identifierar också att tydlighet kring såväl roll, ansvar, förväntningar och mål är viktiga friskfaktorer, samt att fritidsmotion påverkar vår arbetsförmåga positivt. Här kan du läsa mer om studien i SvD Näringsliv.

 

Allt gott!

Gunilla