8 av 10 upplever hög stress på jobbet

8 av 10 upplever hög stress på jobbet

2022-03-30 Balans i vardagen Effektiv återhämtning Hälsa Stressa Smart Stresshantering 0

Enligt ny data som presenteras i &franklys rapport Employee Engagement 2022 upplever 8 av 10 hög stress på jobbet. Enligt samma rapport är det tidsbrist, brist på kotroll och dålig stämning som toppar listan över orsaker till hög stress. Enligt rapporten anger också två av tre att de upplever stressen som positiv och en av tre att de upplever den som negativ.

Det mest intressanta i detta, och det som egentligen är det viktigaste, är huruvida den stress som två tredjedelar upplever som positiv ligger på en hälsosam eller ohälsosam nivå. Utgörs den av kortvariga stresspåslag som kompenseras med tillräckligt mycket återhämtning? Eller utgörs den av en långvarigt hög nivå av stress? För oavsett om vi kallar stressen för “positiv” eller “negativ” så är det samma stressreaktion som aktiveras i våra kroppar och i våra hjärnor. Samma aktivering. Samma stresshormoner som utsöndras. Men att hantera kortvariga stresspåslag är något som vi människor är oerhört väl rustade för att klara av. Kortvariga stresspåslag, där stressen inte heller är för hög, kan påverka oss positivt både vad gäller vår hälsa och vår prestationsförmåga. Men när stressen istället blir långvarig och inte kompenseras med tillräckligt mycket återhämtning, så sliter den på oss. Oavsett om vi tycker att stressen är positiv eller negativ.

Det allra viktigaste och mest grundläggande när det kommer till stress är att den behöver kompenseras med tillräckligt mycket återhämtning (exempelvis sömn, fysisk träning, energipåfyllande aktiviteter, vila, andningsövningar, socialt umgänge med personer vi känner oss trygga med osv). Så ju mer stress – desto mer återhämtning. Och det är där ekvationen många gånger är svår att få ihop. För ju mer stress vi upplever, desto mindre tid upplever vi vanligtvis att vi “har tid över” till det som ger oss återhämtning. Och så börjar vi norpa tid från det. Vi kanske tränar mindre, sover lite mindre…vilket i en förlängning gör oss mer stresskänsliga och sämre rustade för att hantera dagens stresspåslag. Och därmed hamnar vi lätt i en negativ spiral som innebär att stressen ökar och återhämtningen minskar. Vilket i en förlängning sliter på oss.

Man, Ensamhet, Träd, Lutande, Vilar

I coachingen med mina klienter brukar vi alltid kunna hitta sätt för att få den här spiralen att vända håll, så att vi på sikt laddar på, återhämtar oss samt hittar sätt att hantera vardagen utan att stressen skenar iväg. Hur gör du för att få till tillräckligt med återhämtning? Och vad är absolut viktigast för dig att få till under dina mest intensiva perioder för att inte hamna i en negativ sprial?

Gunilla