Yes! Vinter 2022: Välbefinnande med PERMA(h)

Yes! Vinter 2022: Välbefinnande med PERMA(h)

2022-02-22 Espiros nyhetsbrev Yes! Uncategorized 0

Även om vi säkert är många som nu är oerhört redo för våren så var det trots allt relativt nyligen som vinterns Yes skickades ut.

Denna gång handlade Yes! om psykologiprofessorn Martin Seligmans modell PERMA (eller PERMA(h), då vissa lägger till ett ”h” i denna akronym). Modellan beskriver olika sätt på vilka vi kan stärka och öka vårt välbefinnande. Enligt Martin Seligman ger PERMA de förutsättningar som vi människor behöver för att känna tillfredsställelse och kunna blomstra (eller ”to flourish”, som han kallar det.)

PERMA(h) står för:

Positiva emotioner – att känna positiva känslor såsom glädje, nyfikenhet, tacksamhet osv
Engagemang – att involvera oss i aktiviteter som engagerar oss
Realtioner – att ha sunda och meningsfulla relationer
Mening – att vi upplever att vi bidrar till något som är större än oss själva
Accomplishments/achievements – att känna att vi är kompetenta, att vi bemästrar något
(H)älsa – att ha en god fysisk hälsa, eftersom detta påverkar även vår mentala hälsa

Jag kan för egen del hålla med om att dessa samtliga faktorer är viktiga för mitt välbefinnande och att modellen också beskriver vikten av balans i tillvaron. För att jag ska lyckas uppfylla samtliga faktorer behöver jag en balans mellan jobb och fritid. Mitt jobb kan ge mig en känsla av både engagemang, mening och kompetens. Men i perioder då jobbet tar för stor plats finns där mindre möjlighet att ta hand om och fördjupa mina relationer samt att ta hand om min fysiska hälsa. Så, åtminstone för mig, behövs en bra balans för att kunna tillgodose samtliga faktorer i PERMA(h). Hur är det för dig?

Vill du läsa mer om PERMA(h) i senaste Yes? Och även ta emot kommande Yes! som kommer att handla om olika intressanta ämnen som rör hjärnan och självledarskap? Anmäl dig här!