Ny studie om kondition och utmattning – med objektiva mätmetoder

Ny studie om kondition och utmattning – med objektiva mätmetoder

2020-03-26 Forskning Fysisk träning Stressforskning Stresshantering 0

Det finns många tidigare studier som, precis som denna, visar att god kondition minskar symptom på stressrelaterad utmattning. Enligt ISM, Institutet för stressmedicin, har problemet med många av dessa studier varit att fysisk aktivitet/kondition har mätts med subjektiva metoder. Det som varit extra intressant i denna nya studie är att man har mätt konditionen hos deltagarna med objektiva mätmetoder.

Studien visade också att medelgod kondition ger den största minskningen av symptom på utmattning över tid. Det innebär, enligt ISM, att en lagom fysisk aktivitetsnivå (30-45 minuter rask promenad 4-5 ggr/v) är en lämplig behandlingsdos för att uppnå hållbar symtomlindring för personer med utmattningssyndrom.

Vill du läsa mer om studien? Klicka här. Vill du läsa mer om ISM och studien? Klicka här.

Allt gott!

Gunilla