Framgångsfaktor: ledningens förmåga att kommunicera med sina medarbetare

Framgångsfaktor: ledningens förmåga att kommunicera med sina medarbetare

2021-09-07 Balans i vardagen Kommunikation Produktivitet Uncategorized 0

I tidningen Chef kunde vi i veckan läsa om resultatet av en studie där Brilliant Future analyserat 155 000 medarbetarenkäter från 51 olika organisationer i Sverige. Studien visade tydligt hur faktorer som har med medarbetarnas välmående att göra påverkar verksamhetens finansiella resultat. Och även om det på sätt och vis kan kännas självklart – att vårt välmående i alla högsta grad påverkar vår prestationsförmåga, vår motivation och vårt engagemang, så är det viktigt med den här typen av studier för att ytterligare styrka vikten av en god arbetsmiljö med bra relationer, god kommunikation och möjligheter till en balanserad tillvaro.

Denna studie visade bland annat att:

  • organisationer där ledningen har bra kommunikation med sina medarbetare i snitt har 18 procentenheter högre lönsamhet än verksamheter där kommunikationen internt fungerar dåligt.
  • organisationer med en god arbetsmiljö sett till faktorer som stress, återhämtning, trivsel mm har en ökad lönsamhet med 14 procentenheter jämfört med organisationer med sämre arbetsmiljö.

Artikeln beskriver också fyra nycklar till ökad lönsamhet, enligt deras analys:

  • En stark ledningsgrupp som kommunicerar väl och har medarbetarnas förtroende.
  • Möjlighet till utveckling. 
  • Gynnsam och stressfri arbetsmiljö.
  • Lojala medarbetare och interna ambassadörer.

Ja, helt klart viktiga och bra faktorer allihop! Vill du läsa artikeln i Chef så hittar du den här.

Entreprenör, Börja, Man, Kvinna, Team, Partner