Slöseri med energi # 3

Slöseri med energi # 3

2016-12-09 Jobba smartare Stressa Smart Uncategorized 0

dont-let-the-crowd-distract-you

Distraktioner

En annan sak som tar mycket av hjärnans energi, det är distraktioner i olika former. Distraktioner – saker som på något sätt drar fokus och uppmärksamhet från det vi håller på med just nu. Och vår hjärna är en nyfiken typ, så det krävs inte så mycket för att fånga dess uppmärksamhet. En kollega som går förbi, någon som pratar i närheten, mobilen som surrar till… till och med högarna på skrivbordet kan utgöra distraktioner för vår hjärna.

Så hur påverkas hjärnans energinivå av alla dessa distraktioner? En hel del och oavsett om vi väljer att strunta i dem eller att agera på dem. Så här; antingen får hjärnan lägga energi på att stänga ute distraktionerna för att kunna fortsätta fokusera på det vi håller på med, eller så släpper vi helt enkelt koncentrationen på det vi gör och får sedan lägga lite extra energi på att hitta tillbaka till där vi var igen.

 

Vad kan vi då göra för att undvika att slösa energi på distraktioner?

  • Se över skrivbordets placering. Har du mycket visuella distraktioner (t ex vid en glasvägg, kollegor som går förbi ditt rum eller din plats) så kanske du kan placera skrivbordet så att du sitter med ryggen mot distraktionerna?
  • Är det framför allt ljud som distraherar dig så kan du stänga ute det med hörlurar, ev med så kallat vitt brus, white noice, i (finns appar för detta).
  • Ha bara framme det du jobbar med för stunden. På skrivbordet – lägg undan högar, mappar och papper som rör andra saker än det du håller på med just nu. Då försvinner dessa påminnelser om vad du ska göra sen och hjärnan kan fokusera till 100% på rätt saker. På skärmen – stäng ner fönster som inte används, de distraherar dig och risken är stor att du fastnar i en annan uppgift än den du egentligen skulle göra nu.
  • Samma råd som gäller för avbrott gäller givetvis också här. Sitt ostörd när du verkligen behöver få fokusera, stäng av notiser och ljudet på telefonen.
  • Lägg undan telefonen så att du inte ser den. Det finns studier som visar att vi presterar sämre när vi har telefonen framme på skrivbordet, så det här kan vara väl värt att prova.
  • Sätt en timer. Kanske 25 min för att bara fokusera på denna uppgiften (enligt Pomodoro-principen)? Då talar du också tydligt om för din hjärna att det bara är detta som är viktigt just nu, och det kommer att bli lättare att stänga ute eventuella distraktioner.

 

Hur gör du för att minska distraktioner?

Lycka till!
Karin