Vad händer när vi inte sover?

Vad händer när vi inte sover?

2015-10-21 Effektiv återhämtning Sömn Stressens fysiska påverkan Uncategorized 0

sömnbrist

 

När vi av någon anledning inte får den sömn vi behöver så påverkas vi både fysiskt, mentalt och känslomässigt:

 

 • Trött, irriterad och omotiverad
  Ja, det allra mest uppenbara är förstås att vi blir trötta, sömniga och kanske lite håglösa när vi sover för lite. Vi blir mer lättirriterade, får sämre tålamod och blir lättare arga. Dessutom sjunker ofta motivationen vilket både försämrar vår prestation och gör hela dagen lite tråkigare.
 • Ökad risk för olika sjukdomar
  När vi under en längre tid sover för lite ökar risken för bland annat högt blodtryck, diabetes typ 2, hjärt- och kärlsjukdom och stroke.
 • Högre BMI / övervikt och fetma
  Flera studier visar ett samband mellan högt BMI och för lite sömn, troligen på grund av hur vår ämnesomsättning och aptit regleras under sömnen.
 • Påverkar vår hjärna
  Studier visar att efter en enda natt utan sömn kan man se liknande förändringar som efter en hjärnskada. Dessa förändringar är som tur är inte permanenta efter en natt, men de visar att hjärnan behöver sömnen för att reparera sig och för att hålla sig frisk.
 • Påverkar humör, depression och ångestsyndrom
  När vi regelbundet sover för lite (de flesta studier här pekar på 4,5 timmar per natt eller ännu mindre) ökar risken för depression, ångest, minskad framtidstro och minskad social förmåga. I samma studier förbättrades tillståndet för samtliga deltagare när de började sova fler timmar och mer regelbundet.
 • Försämrad kognitiv förmåga
  För få timmars sömn gör att vi inte får tillgång till våra högre kognitiva förmågor. Framför allt påverkas vår Prefrontala Cortex, vilket bland annat visar sig genom en försämrad förmåga att föra logiska resonemang samt mer komplexa tankegångar. Vi får också svårare att behålla fokus, att hålla oss alerta och att fatta beslut. EEG visar dessa effekter som mätbara förändringar i hjärnaktiviteten.
 • Minskad kreativitet
  Nyare forskning visar att vår kreativitet och förmåga att vara innovativa påverkas starkt av för lite sömn.
 • Lägre stresströskel
  En natt med för lite sömn räcker för att försämra vår stresstålighet.

 

Nästa inlägg kommer att handla om hur stress och sömn hänger ihop, sedan kommer ett avslutande inlägg med tips på vad du kan göra för att sova bättre. Så häng kvar!

 

/Karin